Vedeme účetnictví, mzdové agendy ......

Spolupráce s naší společností přináší výhody zejména v následujících oblastech:

  • komplexní ekonomický servis
  • zklidnění atmosféry ve vedení firmy
  • jistota a orientace v zákonných předpisech a ve vlastním účetnictví
  • finanční úspory
  • zlepšení finančního toku
  • průběžná spolupráce

Dlouhodobá spolupráce

Vedení účetnictví, správné výkaznictví a daňové poradenství je v současné době jednou z nejdůležitějších oblastí služeb pro podnikatele, obchodní společnosti i občany.

Časté změny zákonů způsobují nebezpečí, že specialisté firem přehlédnou nebo si nesprávně vysvětlí význam některého ustanovení zákona a následný dopad do financí firmy je vždy nepříjemný, zvláště má-li i trestní následky. Toto nebezpečí je tedy mnohem výhodnější převést na odbornou firmu, která pak postupuje odborně dle příslušných zákonných ustanovení.

Hlavní oblastí spolupráce s klientem je průběžné poradenství, kde jednotliví pracovníci klienta včetně vrcholového managementu mají možnost průběžně konzultovat své názory se stanovisky a způsobem řešení konkrétních problémů daňovým poradcem, auditorem nebo ekonomickým specialistou a zajistit tak optimalizaci ekonomiky firmy s důrazem na optimalizaci daňové odvodové povinnosti. Současně tak dochází ke zvyšování kvalifikace pracovníků přímo v konkrétních praktických problémových situacích, které obvykle nejsou na různých školeních podrobně rozebírány.

Nezbytnou součástí spolupráce je tedy řešení konkrétních účetních a ekonomických problémů se zaměřením na daňové dopady, respektive způsob vedení účetní a podrozvahové evidence s přihlédnutím k postupům účtování, a přílohy č. 2 k opatření FMF čj. V/20 100/1992 v platném znění, článek III, odstavec f), případně i vypracování zprávy auditora.

Naším dalším cílem je odborné zastupování klienta před správcem daně, především před pracovníky finančního úřadu a finančního ředitelství, včetně zpracování daňového přiznání k       dani z příjmů právnických, respektive fyzických osob (komplementáři, společníci v.o.s.).

Významnou oblastí našich služeb je zhodnocení podnikatelských záměrů, případně jejich tvorba,     a to jak pro potřeby klienta, tak pro potřeby ostatních subjektů, nejčastěji bankovních ústavů.

Profesní spolupráce je realizována smlouvami o společné činnosti s partnery z právní oblasti, daňového poradenství, auditorské činnosti a specializovaných ekonomických profesí.

icon21.png

25 Years Of Excellence

Naše služby poskytujeme více jak 25 let

team_all.jpg
woman-hand-desk-office.jpg

Kontakty

  • Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové 22. dubna 1996 pod spisovou značkou C 9469
  • Sídlo na adrese Svitavská 513, 569 43 Jevíčko
  • Telefon 774 742 452, Mobil 724 107 881
Bez správných údajů o vašem podnikání nemůže Vaše společnost dobře prosperovat a Vy ji nemůžete dobře řídit
Pavlína Gambová
Hlavní účetní
Bez Vaší vize řídíte pouze současné problémy a operativu. S Vaší vizí řídíte budoucnost Vaší společnosti
Ing. Jaromír Gamba
Technické záležitosti

Novinky

Zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob včetně všech požadovaných příloh, prodloužení termínu pro podání přiznání do 30.6. resp. do konce 6.měsíce po skončení hospodářského roku. Podání učiní za Vás v zastoupení daňový poradce.

Mimo zákazníků, jimž poskytujeme službu vedení účetnictví po celý rok, zpracujeme daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob i na základě účetnictví předloženého klientem.